Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen
Wat moet ik doen bij een overlijden ?

Neem contact op met uw arts of met SOS médecin en bel 02 792 08 00. U krijgt iemand aan de telefoon op elk moment van de dag of nacht.

Dokter van wacht : Bel 1733

 

 

Wanneer kan ik de begrafenisondernemer A&G Funeral Group bellen ?

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Onze kantoren en funeraria

Hoelang heb ik de tijd om de begrafenis te plannen ?

U heeft tussen de 2 en 7 werkdagen nadat het overlijden is vastgesteld door een arts.

Is het mogelijk om het lichaam van de overledene thuis te behouden ?

Ja, onder voorwaarden om gezondheids- en veiligheidsredenen.

Is het aan mij om de dood aan de gemeenteaan te geven ?

Nee, het is het personeel van de begrafenisondernemer die alle administratieve procedures regelt.

In sommige gevallen stuurt de kliniek of het verpleeghuis de documenten rechtstreeks naar de administratie.

Als de dood op de openbare weg plaatsvindt, wat moet er dan gebeuren?

Je moet de politie verwittigen en dan neem met ons contact op.

Wat te doen in het geval van de dood na een gewelddadige dood ?

Je moet de politie verwittigen en dan, neem met ons contact op.

Als het overlijden in het ziekenhuis plaatsvindt, wat gebeurt er dan?

Het ziekenhuis brengt de familie op de hoogte van het overlijden. U kunt dan neem met ons contact op.

Als het overlijden plaatsvindt in een rusthuis, hoe werkt het dan?

Als de overledene geen testament heeft opgemaakt, kiest de familie het type begrafenis en specificeert ze de wijze van begraven indien nodig.

Attention :als een familielid tegen verbranding is, zal er geen crematie plaatsvinden. Het is mogelijk om uw laatste wensen over te laten aan de dienst bevolking van de gemeente waar u woont. Dit kan op elk moment gebeuren.

Hoe vindt een crematie plaats ?

Het hangt allemaal af van de keuzes van de familie. De stappen in het proces worden u uitgelegd tijdens het gesprek met een van onze uitvaartconsulenten.

Wat gebeurt er met de as: bewaring, begrafenis of verspreiding?

U heeft de keuze tussen verschillende alternatieven :

  • Verspreiding: op het domein van het crematorium, op de daarvoor voorziene velden op de begraafplaats van uw keuze, op zee …
  • Thuisbewaring
  • Begraving : columbarium of grondconcessie
Is het goedkoper om gecremeerd te worden?

Niet noodzakelijk, het hangt allemaal af van het type begrafenis, de plaats van begrafenis, de bestemming van de as,…. Alle prijsverschillen zullen u tijdens het onderhoud worden uitgelegd.

Wie is er verantwoordelijk voor de rouwbrieven. Wat zijn de termijnen?

Wij zorgen voor het drukken en afleveren van drukwerk binnen 24 uur.

Wie is er verantwoordelijk voor de persmededeling?

Wij helpen u bij het opstellen van het overlijdensbericht en zorgen voor de verschijning ervan in de kranten van uw keuze.

Waarom zijn begrafenis plannen ?

Het is belangrijk om uw begrafenis te plannen om ervoor te zorgen dat ieders wensen worden gerespecteerd, maar ook om de familie te ontlasten op het moment van overlijden.

Kunnen we vandaag de dag nog steeds een kapel laten bouwen?

Het hangt af van de lokale regelgeving die van kracht is. Wij nemen de nodige informatie voor u mee als u dat wenst.

Wat te doen in geval van overlijden in het buitenland? Wie is verantwoordelijk voor de repatriëring?

Contacteer ons en controleer of de overledene verzekerd was.
Wij zullen de repatriëring naar België coördineren en zorgen voor de begrafenisregelingen op Belgisch grondgebied.

Hoe werkt het voor de nalatenschap?

Als de overledene vastgoed bezit, is het raadzaam een beroep te doen op de notaris van uw keuze. Anders is een beslissing van de Vrederechter voldoende.

Hier is een lijst met organisaties waarmee contact kan worden opgenomen in geval van opvolging :

Notaris.be
Legacio.be
Morning Blue

Hoe verschillen onze diensten van die van onze vakgenoten?

De uitgebreide dienstverlening aan gezinnen en onze jarenlange ervaring in het organiseren van diverse begrafenissen in België en in het buitenland maken van onze op traditie gefundeerde kennis de referentie in de uitvaartsector in België.

Les champs suivis d'un * sont obligatoires